Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 40–43 | Cite as

Gedeelde besluitvorming in de dagelijkse zorg

 • Shaun Cardiff
 • Suzanne Mulder
 • Marion Poldervaart
 • Marjan Bertramsvan Lieshout
 • Cantal Van Vliet
Onderzoek & Praktijk
 • 60 Downloads

Gedeelde besluitvorming komt vooral voor tijdens de consultatie. Maar ook in het vervolgtraject, het uitvoeren van de zorg, kan het worden ingezet. Een speciaal hiervoor ontwikkeld raamwerk geeft verpleegkundigen en verzorgenden inzicht in hoe gedeelde besluitvorming vorm kan krijgen in de dagelijkse zorg.

Het lectoraat van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG) definieert persoonsgerichte praktijkvoering als het voortdurend samen vormgeven van relaties en structuren binnen zorg-, leer- en werkomgevingen zodanig dat eigen regie en waardigheid van alle betrokkenen worden gerealiseerd. McCormack en McCance hebben een raamwerk voor persoonsgerichte zorg ontwikkeld en getest (zie figuur 1), waarin gedeelde besluitvorming een belangrijk zorgproces is. Gedeelde besluitvorming wordt gedefinieerd als: "het faciliteren van de betrokkenheid van patiënten, cliënten, bewoners en hun naasten in de besluitvorming door aandacht te besteden aan waarden, ervaringen, zorgen en toekomstige...

Trefwoorden

Gedeelde besluitvorming Persoonsgerichte zorg 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

 • Shaun Cardiff
  • 1
 • Suzanne Mulder
  • 2
 • Marion Poldervaart
  • 3
 • Marjan Bertramsvan Lieshout
  • 4
 • Cantal Van Vliet
  • 5
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations