Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 32–35 | Cite as

Kwaliteit van zorg vraagt om wijkverpleegkundig leiderschap

 • Ruth VogelEmail author
 • Gerrie Bours
 • Silke Metzelthin
 • Sanne Hooijen
 • Petra Erkens
 • Sandra Zwakhalen
 • Erik Van Rossum
Algemeen
 • 55 Downloads

Wijkverpleegkundigen staan op de voorgrond in het proces van kwaliteitsverbetering binnen het eigen team. Dit vereist leiderschap. Het project Nurses in the Lead richt zich op het versterken van leiderschapscompetenties van wijkverpleegkundigen bij het implementeren van evidence-based innovaties gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid bij ouderen.

Wijkverpleegkundigen zijn niet meer weg te denken uit de huidige Nederlandse gezondheidszorg. Sinds de hervorming van de langdurige zorg in 2015 zijn zij naast het verlenen van zorg ook verantwoordelijk voor het organiseren en indiceren van de verzorging en verpleging voor mensen thuis. Dit doen zij in een complexe context waarin de bevolking ouder wordt met een groeiend aantal gezondheidsproblemen.

Het beleid van de overheid stimuleert thuis oud worden en dat is ook wat veel ouderen willen. 1Thuis oud worden vraagt om kwalitatief goede wijkverpleging. Het kwaliteitskader wijkverpleging dat eerder dit jaar is verschenen stelt dat...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

 • Ruth Vogel
  • 1
  Email author
 • Gerrie Bours
  • 2
 • Silke Metzelthin
  • 3
 • Sanne Hooijen
  • 4
 • Petra Erkens
  • 5
 • Sandra Zwakhalen
  • 6
 • Erik Van Rossum
  • 7
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 6. 6.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 7. 7.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations