Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 36–39 | Cite as

Gespecialiseerde ggz & sociaal domein: een optimale samenwerking

 • Koen Westen
Onderzoek & praktijk
 • 158 Downloads

Samenvatting

Het streven naar optimale curatieve zorg, maatschappelijke participatie en persoonlijk herstel: dat staat centraal in de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Voorheen voerden ggz-instellingen in deze domeinen de behandeling en begeleiding uit. Na de transitie in het sociaal domein en de transformatie van de ggz zijn de verantwoordelijkheden voor deze domeinen echter verdeeld. Dit vraagt om hernieuwde samenwerking.

Trefwoorden

Curatieve zorg Ggz 

Referenties

 1. 1.
  Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Samen zorgen in de wijk. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid. 2016.Google Scholar
 2. 2.
  Sprinkhuizen A, Scholte M. De Sociale kwestie hervat. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2012.Google Scholar
 3. 3.
  Bryson J, Crosby B, Stone M. Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. Public Administration Review. 2015;647-663.Google Scholar
 4. 4.
  Phrenos. Destigmatisering. Beschikbaar via: www.kenniscen-trumphrenos.nl/kennisthemas/stigma.
 5. 5.
  Trimbos Instituut. Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ. Utrecht: Trimbos Instituut. 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.docent verpleegkunde Avans Hogeschool en vicevoorzitter van het CCAF

Personalised recommendations