Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 11–12, pp 25–29 | Cite as

Injecteren:

Houd je kennis up-to-date

  • Brenda KluijverEmail author
Kennistoets
  • 16 Downloads

Injecteren is een verpleegtechnische handeling die je als verzorgende regelmatig uitvoert. Zo regelmatig, dat je misschien niet meer stilstaat bij de techniek, keuze van de prikplaats en je eigen veiligheid. Waar moet je ook alweer allemaal op letten?

blijf je verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen!

Tijdens de opleiding is er veel aandacht besteed aan injecteren en je hebt inmiddels de nodige praktijkervaring opgedaan. 'Het gevaar en een veel voorkomende valkuil bij een dergelijke technische handeling: het wordt een trucje waar je niet meer bij nadenkt', zegt verpleegkundige en trainer Corine de Groot van De Groot Scholingen & Zorg. 'Als ik lesgeef in injecteren, zie ik vaak dat zorgverleners zijn blijven hangen in iets dat ze ooit geleerd hebben. Terwijl het natuurlijk enorm belangrijk is om protocollen bij te houden, je te verdiepen in wat je nu eigenlijk aan het doen bent en of daar nieuwe ontwikkelingen in zijn.'

Desinfecteren

Dat begint al bij de eerste stap van injecteren:...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations