Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 11–12, pp 30–32 | Cite as

Sla er eens vaker een richtlijn op na,

of lees een vakblad
  • Sigrid StarremansEmail author
Artikel
  • 14 Downloads

Voor verpleegkundigen is het gebruikelijk, maar verzorgenden zijn het minder gewend: werken op basis van (wetenschappelijk) onderzoek, richtlijnen en protocollen, oftewel: evidence based practice. In het project EVIDENCE gingen twaalf teams in diverse zorginstellingen ermee aan de slag.

In de kleinschalige woning waar verzorgende ig Gigi Tokaay werkt, was het al jarenlang een grote ergernis. De cliënten, veelal met hersenbeschadigingen, belden om ieder wissewasje. Soms wel vijftien keer in een dienst. Dan wilden ze weer een glaasje water. Dan moest het kussen opgeschud worden. 'Natuurlijk vroegen we de cliënten vaker of ze hun wensen konden opsparen en wat minder wilden bellen', vertelt Tokaay, 'maar dat had geen effect.'

Tokaay werkt als verzorgende en coördinator bij Zorgcentra De Betuwe. Er kwam verandering in de situatie toen zij en haar team vorig jaar gingen meedoen aan het project EVIDENCE, onder leiding van de HAN (Hogeschool van Arnhem Nijmegen). Het doel van het project is om...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations