Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 11–12, pp 10–14 | Cite as

'Verzorgenden onderschatten hun waarde en macht,

de werkgelegenheid is enorm'
  • Rhijja JansenEmail author
Interview

Wordt de werkdruk in de zorg al minder? En wat kun je als verzorgende doen als je het bij je manager wilt aankaarten dat er iets niet goed gaat in de zorg? We spraken erover met Carin Gaemers en Hugo Borst, die 10 geboden hebben samengesteld als leidraad voor een kritisch gesprek met het management. 'Verzorgenden zijn in charge. Toch vinden veel verzorgenden het lastig om voor hun vak op te komen.'

In een zorgcentrum in Harmelen schalt muziek van de Lion King door de aula. We zijn op het afscheid van een verzorgende die met pensioen gaat. Hij heeft een paar jaar langer doorgewerkt, maar nu zit het erop en zal hij over een paar dagen naar Afrika emigreren. Voor zijn afscheid organiseert hij een minisymposium waarvoor hij Hugo Borst en Carin Gaemers uitnodigde. Het zorgpersoneel luistert ademloos naar Hugo Borst, die met zijn warme stem een van zijn columns over zijn moeder met dementie voorleest. Daarna vraagt hij: 'Het gaat hier vast heel goed, maar het is nooit perfect. Wat zou er...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations