Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 11–12, pp 4–6 | Cite as

actueel

Nieuws
  • 4 Downloads

IGJ tikt verpleeghuis Jan Slagter op de vingers

Het verpleeghuis dat Omroep Max-directeur Jan Slagter twee jaar geleden opende, voldoet niet aan de normen van de Inspectie, meldt actualiteitenprogramma EenVandaag. Het Ben Oude NijHuis voldoet grotendeels niet op zeven van de tien getoetste normen. Zo is er niet altijd een actueel medicatieoverzicht en worden de controle op insuline en bloedverdunners niet altijd afgetekend. Daarnaast hebben bestuur en management niet aantoonbaar in beeld wat goed en niet goed gaat in de zorgverlening en de organisatie van de zorg. Op het gebied van persoonsgerichte zorg scoort het Ben Oude NijHuis wel voldoende. Zo zijn de wensen en behoeften van cliënten bij zorgverleners bekend, kunnen ze zoveel mogelijk hun eigen dag indelen en wordt er terughoudend omgegaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. De zorginstelling krijgt zes maanden de tijd om de punten die niet voldoende zijn te verbeteren.

Jonge zorgmedewerkers zoeken vaker psychische hulp

Steeds...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations