Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 11–12, pp 7–7 | Cite as

EVEN BELLEN MET

  • Rhijja JansenEmail author
Even bellen met…

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations