Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 1–2, pp 18–23 | Cite as

'Het is nu duidelijker wat we kunnen doen'

  • Caroline HanrathEmail author
Artikel
  • 10 Downloads

Hoe ga je om met bewoners die geagiteerd zijn, ontremd gedrag vertonen of juist de hele dag stilletjes voor het raam zitten? In het verpleeghuis Heerewegen in Zeist is gekozen voor de multidisciplinaire aanpak STA OP! waarbij verzorgenden een grote rol spelen.

In het verpleeghuis kom je ze op elke pg-afdeling tegen. De man die de hele dag alleen voor het raam zit te staren en zich verzet tegen elke vorm van zorg en activiteiten. De vrouw die slaat en bijt als ze wordt gedoucht of de man die zonder aanwijsbare redenen een woede-uitbarsting krijgt. Ook op de afdeling Kerckebosch in verpleeghuis Heerewegen in Zeist werden verzorgenden de afgelopen jaren steeds vaker met dit gedrag geconfronteerd. Oorzaak was het stijgende aantal bewoners met een steeds hogere zorgvraag.

De meeste collega's misten de specifieke kennis en vaardigheden om daar mee om te gaan, vertelt verzorgende ig en teamleider Daphne Peltzer: 'Ook ontbraken duidelijke instructies van de arts. Iedereen deed wat zij dacht...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations