Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 1–2, pp 34–36 | Cite as

'Mag ik je poesje zien?'

  • Rhijja JansenEmail author
Artikel
  • 3 Downloads

Mensen met dementie maken soms seksueel getinte opmerkingen tegen verzorgenden. Word je dan boos of gebruik je humor? Deze collega's reageren met een grappige kwinkslag.

Annabel:

'Een ontremde meneer die nogal dwingend riep dat hij nú seks wilde en vervolgens aan mij vroeg: "Heb jij een kut voor me ?" Waarop ik prompt in al mijn zakken ging zoeken en verzuchtte: "Nee sorry, vandaag vergeten." Waarop meneer nogal teleurgesteld keek en ook met een zucht zei: "Nou, een piemel is ook goed hoor." Waarop ik meneer er fijntjes op wees dat ik toch echt een vrouw was. Meneer bood vervolgens netjes zijn excuus aan voor de verwarring.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations