Advertisement

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

, Volume 51, Issue 1–2, pp 10–11 | Cite as

'Het mooiste vind ik om ouderen weer te laten stralen'

  • Christel BosEmail author
Mijn vak
  • 1 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations