Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 5, pp 30–31 | Cite as

De high performance financiële functie in de praktijk

Ontwikkelpad naar excellente dienstverlening
  • Bernard de Vries Robles
  • Reinald van der Meer
Ad verbum

Samenvatting

Binnen het gedachtegoed van de High Performance Organisatie (HPFF) hoort ook de financiële afdeling te voldoen aan de uitgangspunten van excellente dienstverlening. In dit boek wordt door de auteurs een raamwerk ontwikkeld dat 5 HPFF-factoren identificeert en die vervolgens koppelt aan de factoren van de High Performance Organisatie (HPO). Tezamen oefenen deze factoren een positieve invloed uit op de prestaties van de financiële functie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bernard de Vries Robles
    • 1
  • Reinald van der Meer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations