Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 2, pp 24–24 | Cite as

Het effect van innovaties

  • Toine van der Pol
Hoofdpunt

Samenvatting

De vraag die ik vaak in mijn eigen organisatie gesteld krijg, is of een bepaalde verandering of (duurzame) investering zichzelf terugverdient. Hoe pakt het businessplan uit? Ook bij bespreking van invulling van de Green Deal, waar ik een kleine bijdrage aan mag leveren, wordt vaak de vraag gesteld op welke wijze de benodigde duurzame investeringen in de zorg door de overheid bekostigd gaan worden. Maar er zijn toch ook andere redenen om duurzaam en innovatief te investeren?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Toine van der Pol
    • 1
  1. 1.Lid raad van bestuur Cello

Personalised recommendations