Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 5, pp 28–29 | Cite as

Narcisme

polariserende kracht in de samenleving
  • Bernard de Vries Robles
  • Reinald van der Meer
Ad Verbum
  • 3 Downloads

Samenvatting

Wij versus zij is een tegenstelling die we in het dagelijks werk, maar ook in de gebeurtenissen van alledag steeds vaker tegenkomen. Een tegenstelling waarvan we ons zouden moeten realiseren dat we hem zelf ook onbewust hanteren en waarvan het goed is om de gevolgen daarvan te kunnen inschatten.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Bernard de Vries Robles
    • 1
  • Reinald van der Meer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations