Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 5, pp 10–13 | Cite as

‘Financials zijn belangrijk bij vergroenen zorg’

 • Pim Diepstraten
 • Maarten-Jan de Wit
 • René Bogaarts
Interview
 • 1 Downloads

Samenvatting

Liefst 135 partijen ondertekenden onlangs de Green Deal. Tientallen zorginstellingen beloofden zich in te zetten voor ‘groene’ zorg. Kwartiermaker Cathy van Beek ziet allerlei mogelijkheden. ‘Als financials meewerken, gaat het dubbel zo snel.’

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

 • Pim Diepstraten
  • 1
 • Maarten-Jan de Wit
  • 1
 • René Bogaarts
  • 1
 1. 1.Bogaarts Communicatie

Personalised recommendations