Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 3, pp 18–20 | Cite as

Sectorbesturen in beeld

  • Bohn Stafleu van Loghum
Verenigingsnieuws
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het werkveld van de zorgfinancial is dynamisch en voortdurend in beweging. Tijdens de overleggen van de sectorbesturen van Fizi is aandacht voor een scala aan onderwerpen. In periodiek overleg met de koepelorganisaties vindt afstemming plaats, worden zorgen gedeeld en discussies gevoerd. In dit artikel beschrijven de sectoren onderwerpen die in het afgelopen jaar heel actueel zijn geweest.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations