Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 3, pp 33–36 | Cite as

Minder vallen door meer bewegen

  • Veronique Vaarten
Gezondheid & zorg
  • 234 Downloads

Samenvatting

In het project ‘Minder vallen door meer bewegen’ is bewegen het centrale middel om vallen te voorkomen. De resultaten van het project leren dat bewegen niet alleen belangrijk is om vallen te voorkomen maar ook om sociale contacten op te doen en dat die sociale contacten weer een stimulans zijn om in beweging te blijven.

Literatuur

  1. Gezocht: de beste aanpak voor verbinding van huisartsen en welzijn voor Rotterdam. https://www.zorgimpuls.nl/nieuws/gezocht-beste-aanpak-voor-verbinding-welzijn-en-huisartsen-499
  2. Duhigg, C. (2012). Macht der gewoonte. Amsterdam: Ambo/Anthos.Google Scholar
  3. Kuiper, J.P. (2013). Wat werkt in valpreventie. Amsterdam: VeiligheidNL.Google Scholar
  4. Scherder, E. (2016). Laat je hersenen niet zitten. Amsterdam: Athenaueum-Polak & Van Gennep.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Veronique Vaarten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations