Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 3, pp 21–24 | Cite as

Naar een Academische Werkplaats voor, met én door ouderen

 • Susan Van Hees
 • Leonieke Van Boekel
 • Katrien Luijkx
Gezondheid & zorg
 • 41 Downloads

Samenvatting

De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University, ambieert ouderen structureel een volwaardige rol te geven in de Academische Werkplaats. Zodat niet langer alleen onderzoekers en professionals in co-creatie onderzoek en innovatie vormgeven, maar ouderen zelf hierin ook een stem hebben. De Academische Werkplaats Ouderen is een samenwerking tussen tien zorgorganisaties, een zorgverzekeraar en Tranzo. Zorgprofessionals en onderzoekers werken hierin samen aan onderzoek met als doel de kennis over de leefwereld van ouderen te vergroten en daarmee bij te dragen aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg.

Literatuur

 1. Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35 (4), 216-224.Google Scholar
 2. Baur, V. & Abma, T. (2012). Resident councils between lifeworld and system: Is there room for communicative action? Journal of Aging Studies, 25 (4), 390-396.Google Scholar
 3. Gutman, C., Hantman, S. Ben-Oz, M. Criden, W., Anghel, R. & Ramon, S. (2013) Involving Older Adults as Co-researchers in Social Work Education. Educational Gerontology, 40, (3), 186-197.Google Scholar
 4. Janssen, M., Boekel, L. van, Luijkx, K. (2018). Praktijk en wetenschap samen op weg naar mensgerichte ouderenzorg. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 2 (April 2018),Google Scholar
 5. Span, M., Hettinga, M., Vernooij-Dassen, M., Eefsting, J. & Smits, C. (2013). Involving people with dementia in the development of supportive IT applications: A systematic review. Ageing Research Reviews, 12 (2), 535-551.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

 • Susan Van Hees
  • 1
 • Leonieke Van Boekel
  • 1
 • Katrien Luijkx
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations