Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 3, pp 65–67 | Cite as

Duurzame inzetbaarheid, een kwestie van lange adem

  • Arie Stolk
Arbeid & inkomen
  • 148 Downloads

Samenvatting

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat in de afgelopen jaren al meerdere malen in Geron artikelen is beschreven. Duurzame inzetbaarheid is een doelstelling en een methodiek om ouder wordende werknemers langer in dienst te houden, respectievelijk bij werkloosheid hun arbeidsmarkt kansen te verbeteren. We spraken daarover met Joyce Schaeffer, manager HR- Innovatie& arbeidstijdenmanagement bij de Algemene Werkgeversorganisatie (AWVN).

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

  • Arie Stolk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations