Advertisement

Geron

, Volume 20, Issue 3, pp 52–56 | Cite as

Denken over mijn toekomsten: Richtlijnen voor een goed gesprek

 • Froukje Sleeswijk Visser
 • Pieter Jan Stappers
Participatie & ontwikkeling
 • 41 Downloads

Samenvatting

De groeiende levensverwachting zorgt voor meer toekomst, en meer keuzes in ons leven. Tegelijkertijd is onze maatschappij in transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, waarin van mensen verwacht wordt dat ze meer zelf regelen voor hun oude dag. Maar dan moet je wel weten wat je wil. Hoe doe je dat?

Literatuur

 1. Hershfield, H. E., Goldstein, D. G., Sharpe, W. F., Fox, J., Yeykelis, L., Carstensen, L. L., & Bailenson, J. N. (2011). Increasing saving behavior through age-progressed renderings of the future self. Journal of Marketing Research, 48 (SPL), S23-S37.Google Scholar
 2. Quoidbach, J., Gilbert, D. T., & Wilson, T. D. (2013). The end of history illusion. Science, 339(6115), 96-98.Google Scholar
 3. Sleeswijk Visser, F., Stappers, P. J., Van der Lugt, R., & Sanders, E. B. (2005). Contextmapping: experiences from practice. CoDesign, 1(2), 119-149.Google Scholar
 4. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid. https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen

Copyright information

© Stichting Geron 2018

Authors and Affiliations

 • Froukje Sleeswijk Visser
  • 1
 • Pieter Jan Stappers
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations