Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 12, pp 20–23 | Cite as

Jan Harm Zwaveling: ‘Een ziekenhuis als stadstaat dat kan niet meer’

  • Willem Wansink
Interview
  • 40 Downloads

Samenvatting

Jan Harm Zwaveling bepleit een publieke dialoog over de vooren nadelen van kunstmatige intelligentie. “Niet alle data leveren bij elkaar opgeteld automatisch nuttige informatie op voor de patiënt.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations