Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 12, pp 40–42 | Cite as

De witte jas aan de kapstok

  • Bohn Stafleu van Loghum
Essay
  • 13 Downloads

Samenvatting

Douwe Biesma blikt in zijn recent verschenen boek terug op tien jaar bestuursvoorzitterschap in de zorg. Het prachtige vak is meestal eervol maarsoms ondankbaar. Dan helpt humor, en de drive om continu te verbeteren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations