Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 48–49 | Cite as

Passage

  • Bohn Stafleu van Loghum
Passage
  • 1 Downloads

Samenvatting

De Wagenwerkplaats in Amersfoort werd in 1904 aangelegd voor het herstellen van spoorwegmateriaal. Toen de NS de werkzaamheden eind 2000 staakte op het terrein, dreigde sloop: er moesten kantoren komen. Maar omdat de kantorenmarkt instortte, gloorde er hoop voor de gebouwen. Inmiddels bruist de hip industriële Wagenwerkplaats en kunt u er vergaderen en evenementen organiseren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations