Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 3–3 | Cite as

‘Marktwerking maakt plaats voor samenwerking’

  • Simon Broersma
Voorwoord
  • 1 Downloads

Samenvatting

1 januari 2006: de nieuwe zorgverzekeringswet werd ingevoerd. Marktwerking, hoewel gereguleerd, zou het helemaal worden, aldus toenmalig minister Hans Hoogervorst. Concurrentie tussen aanbieders die om de gelden van de zorgverzekeraar en de gunsten van de patiënt gaan dingen, dat zou zorgen voor betere en goedkopere zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Simon Broersma
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur Skipr

Personalised recommendations