Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 26–27 | Cite as

Samen beslissen: zo doe je dat

  • Stuurgroep Beslist Samen
How to
  • 10 Downloads

Samenvatting

Iedereen heeft het over samen beslissen in de zorg, maar hoe moet dat eigenlijk? Tien ziekenhuizen en umc’s deden van 2016 tot 2018 mee aan het programma Beslist Samen! Hier vindt u de zeven belangrijkste inzichten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Stuurgroep Beslist Samen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations