Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 19–19 | Cite as

De bestuurder draait mee op de werkvloer

  • Bohn Stafleu van Loghum
Insider

Samenvatting

In de zomer zijn minder zorgmedewerkers beschikbaar, terwijl cliënten nog steeds evenveel zorg nodig hebben. Bij Carintreggeland wordt in de vakantieperiode een beroep gedaan op medewerkers die normaliter niet werkzaam zijn in de directe cliëntenzorg – inclusief de bestuurder.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations