Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 8–9 | Cite as

Kort bestek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort bestek

Samenvatting

‘De tabaksindustrie kost de maatschappij 30 miljard per jaar. 30% kanker sterfte, dure immuuntherapie. Tijd voor naming and shaming van de tabaksindustrie, haar dealers en lobbyisten door @MinVWS’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations