Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 10–15 | Cite as

‘Senioren verhuizen is als oude bomen verplaatsen’

  • Samira Ahli
Coverstory

Samenvatting

Ouderen kunnen en willen graag zelfstandig blijven wonen. Om dit mogelijk te maken zijn aanpassingen in de woonomgeving, sociale voorzieningen en het zorgaanbod nodig, maar regelgeving bemoeilijkt dit. Hierdoor dreigt een groep kwetsbare ouderen buiten de boot te vallen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Samira Ahli
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations