Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 36–38 | Cite as

Jan Anthonie Bruijn: Arts die harmonie in de senaat moet bewaren

  • Joost Bijlsma
Profiel

Samenvatting

Patholoog Jan Anthonie Bruijn is de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Op zijn schouders rust de taak een goede sfeer in de Senaat te creëren. Dat ligt hem wel. “Hij had over ons allemaal een liedje geschreven.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Joost Bijlsma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations