Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 40–42 | Cite as

Betrouwbaar besturen na implementatie van een nieuw epd

  • Bohn Stafleu van Loghum
Essay

Samenvatting

Het Catharina ziekenhuis is op 30 november 2018 overgegaan van EZIS naar HiX, beide van Chipsoft. Dat was een complexe en ingrijpende operatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations