Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 50–50 | Cite as

Douwe Biesma: Een bestuurder is een duizenddingendoekje

  • Trix Broekmans
Kompas

Samenvatting

Hij schreef vijf jaar blogs en nu is er een boek. Vol tips en tricks en persoonlijke verhalen. En die medische thriller komt er ook nog wel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Trix Broekmans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations