Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 45–45 | Cite as

Lekkage tijdens productie van vaccin tegen polio

  • Peter van Steen
Na de brand

Samenvatting

Op 25 juni 2018 lekt er vloeistof tijdens de productie van het poliovaccin bij Bilthoven Biologicals (BBio). Een jaar eerder deed zich een vergelijkbaar incident voor. Sindsdien is er veel geleerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Peter van Steen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations