Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 20–23 | Cite as

Marc van Ooijen: ‘De tijd van concurrentie is voorbij’

  • Willem Wansink
Interview

Samenvatting

Marc van Ooijen van De Zorggroep wil samenwerken met andere zorgaanbieders om elkaar over en weer te versterken. “De afbraak van de ouderenzorg is dom geweest.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations