Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 6–7 | Cite as

Kort bestek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort bestek
  • 1 Downloads

Samenvatting

Het einde van het jaar nadert en daarmee komt ook het jaarlijkse evenement voor beslissers in de zorg er weer aan: Skipr 99. De 99 invloedrijkste mensen in de sector worden bekendgemaakt op 12 december in Restaurant Zuiver in Utrecht. Het thema dit jaar is netwerkleiderschap. Enkele sprekers zijn: Erik Dannenberg, voorzitter Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn, en Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. Meer informatie: https://www.skipr-leiderschap.nl/

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations