Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 64–65 | Cite as

Passage

  • Bohn Stafleu van Loghum
Passage

Samenvatting

Aan de rand van het centrum van Arnhem staat dit rijksmonument uit 1865. De binnenkant van dit herenhuis is enkele jaren geleden geheel gerestaureerd en geschikt gemaakt om te vergaderen. Er kunnen zo’n veertien mensen terecht in één van de twee vergaderruimtes, die volgens de eigenaren van alle gemakken voorzien zijn. Omdat de locatie exclusief gehuurd wordt, is privacy gegarandeerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations