Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 52–54 | Cite as

Susanne Katus: optimist met focus op de werkvloer

  • Tea Keijl
Profiel
  • 2 Downloads

Samenvatting

Na een succesvolle carrière bij de politie stapt Susanne Katus over naar een ziekenhuis en later de NZa. Sinds 1 maart is ze directeur van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Tea Keijl
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations