Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 48–49 | Cite as

Eerste hulp bij slechte reviews

  • Bohn Stafleu van Loghum
How to
  • 3 Downloads

Samenvatting

Ontevreden patiënten laten wel eens een negatieve beoordeling over hun bezoek aan een zorgverlener achter op een website als tandarts.nl, zorgkaartnederland.nl of independer.nl. U hoeft niet lijdzaam toe te kijken. Vijf tips om de schade te beperken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations