Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 20–23 | Cite as

Maurice van den Bosch: ‘Tegenwoordig herkauw ik bewust’

  • Willem Wansink
Interview
  • 5 Downloads

Samenvatting

Maurice van den Bosch van OLVG veranderde van specialist in bestuurder en van strijder in diplomaat: “Innoveren betekent risico’s durven nemen, maar ook doorzetten als iets tegenzit.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations