Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 43–46 | Cite as

Laat opblijven en bingoën in het varende verpleeghuis

  • Trix Broekmans
Reportage
  • 2 Downloads

Samenvatting

Bewoners van verpleeghuizen uit het hele land vieren vakantie op de Prins Willem-Alexander. Verwacht geen saaie Rijnreis waar opvarenden vroeg hun kajuit in duiken om te slapen; de ouderen blijven tot laat op om al rolstoelend de polonaise te dansen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Trix Broekmans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations