Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 17–17 | Cite as

Bang voor de veroordeling van anderen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Outsider
  • 8 Downloads

Samenvatting

Tjitske Jansen heeft een afspraak gemaakt bij Jellinek in Amersfoort. De behandeling is nog niet begonnen of de verslaving is al aan het verkruimelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations