Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 60–60 | Cite as

Ziekenhuis gedwarsboomd door griepepidemie

  • Peter van Steen
Na de brand
  • 1 Downloads

Samenvatting

De griepepidemie in de winter van 2017-2018 noodzaakt Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen en Heerlen om tientallen geplande operaties uit te stellen. Het ziekenhuis ligt vol grieppatiënten en ook een deel van het personeel is ziek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Peter van Steen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations