Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 50–50 | Cite as

Jolanda Buwalda: ‘Mijn camera ligt altijd voor het grijpen’

  • Trix Broekmans
Kompas
  • 1 Downloads

Samenvatting

Voor de camera poseren vindt ze vreselijk, zélf een camera hanteren is haar passie. Favoriet onderwerp: het Lido van Venetië.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Trix Broekmans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations