Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 43–43 | Cite as

Verscherpt toezicht ondanks verbeteringen

  • Peter van Steen
Na de brand
  • 6 Downloads

Samenvatting

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet de inzet en goede wil van hardwerkende zorgverleners bij Stichting Tragel Zorg in het Zeeuwse Clinge. Toch stelt de inspectie deze locatie onder verscherpt toezicht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Peter van Steen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations