Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 19–19 | Cite as

Tijd voor bewijs van toegevoegde waarde VBHC

  • Bohn Stafleu van Loghum
Insider
  • 12 Downloads

Samenvatting

Value Based Health Care (VBHC) is sinds de lancering van het begrip in 2006 massaal omarmd in de Nederlandse zorg. Het is hoog tijd voor de volgende stap.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations