Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 6–7 | Cite as

Kort bestek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort bestek

Samenvatting

Tijdens het congres Gastvrij Leiderschap, op 17 april, wordt stilgestaan bij de competenties van leidinggevenden in de zorg als het gaat om klantbeleving. Alle onderdelen waaruit gastvrij leiderschap is opgebouwd komen aan bod,in de zorg én daarbuiten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations