Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 20–23 | Cite as

José van Vliet: “Wij doen slechts aan dijkbewaking”’

  • Willem Wansink
Interview
  • 4 Downloads

Samenvatting

José van Vliet van ViVa! Zorggroep toetst elk initiatief op een paar vragen: “Wordt de klant er beter van, wordt de familie er beter van en wordt de medewerker er beter van?”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Willem Wansink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations