Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 26–27 | Cite as

7 VIPP-lessen voor de ggz

  • Jan de Boer
How to
  • 14 Downloads

Samenvatting

Na de ziekenhuizen en klinieken is het inmiddels de beurt aan de geestelijke gezondheidszorg (ggz) om deel te nemen aan het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP). Voor ggz-aanbieders valt veel te leren van de ervaringen opgedaan bij ziekenhuizen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Jan de Boer
    • 1
  1. 1.WeDoTrust

Personalised recommendations