Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 5, pp 34–36 | Cite as

Henk Kamp: warme workaholic

  • Ana Karadarevic
Profiel
  • 6 Downloads

Samenvatting

Na een leven lang hard werken in dienst van de publieke zaak, gaat hij voorlopig nog niet op zijn lauweren rusten. Op zijn 65e is Henk Kamp aangetreden als voorzitter van ActiZ.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Ana Karadarevic
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations