Advertisement

Acknowledgment to reviewers

Acknowledgment
  • 6 Downloads

We gratefully acknowledge the contributions of:

Abe, Chikara

Akaike, Toru

Akima, Hiroshi

Akimoto, Takayuki

Alijanpour, Sakineh

Amano, Tatsuro

Amuzescu, Bogdan

Andoh, Tsugunobu

Anzai, Naohiko

Asano, Shinji

Ashihara, Takashi

Azuma, Yasu-Taka

Cheung, King-Ho

Cho, Joon-Yong

Cordner, Zachary

Davis, Scott

Dejima, Katsufumi

Dezaki, Katsuya

Dubayle, David

Egawa, Tatsuro

Ekblom, Maria

Ema, Ryoichi

Espada, Mario

Eto, Masumi

Fang, Hui

Fisher, James

Fox, Steven

Fujii, Nobuharu

Fujiki, Nobuhiro

Fujimoto, Naoki

Fujisawa, Koichi

Fujita, Takayuki

Fujiwara, Yuichiro

Fukada, Soichiro

Fukuda, Atsuo

Fukumitsu, Masafumi

Funahashi, Makoto

Funamoto, Satoru

Furukawa, Tetsushi

Furuno, Tadahide

Gando, Yuko

Goto, Tsuyoshi

Hashimoto, Hirofumi

Hashimoto, Takeshi

Hashitani, Hikaru

Hayashi, Hisayoshi

Hernández‐Falcón, Jesús

Hieda, Michinari

Higaki, Yasuki

Higashida, Kazuhiko

Higuchi, Keiichi

Higuchi, Sayaka

Hirose, Masamichi

Horiuchi, Masahiro

Hotta, Norio

Huang, Min

Huang, Yizhong

Ichinose, Masashi

Iemitsu, Motoyuki

Copyright information

© The Physiological Society of Japan and Springer Japan KK, part of Springer Nature 2019

Personalised recommendations