Advertisement

Leefstijladvisering: een kijkje in het hoofd van de curatief werkende arts

 • W. J. J. (Pim) AssendelftEmail author
Forum

Op een dag neem je het besluit: ik ga meer aan preventie doen. Als curatief werkend arts zie je dat je een bijzondere uitgangspositie hebt om mensen te stimuleren tot gezonder gedrag. Maar hoe moet je die stroom aan ongezonde leefwijzen die je spreekkamer binnenkomt ooit hanteren? Ben je hier wel voldoende voor toegerust?

Het voornemen

Je realiseert je dat roken, overgewicht, voeding, bewegingsarmoede en alcoholgebruik in belangrijke mate bijdragen aan chronische aandoeningen in Nederland [1]. De zorgkosten blijven stijgen, de levensverwachting neemt toe en er zijn nog steeds grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het gaat je aan het hart dat het verschil in gemiddelde levensverwachting tussen hoog en laag opgeleid zes jaar is en dat er zelfs negentien jaar verschil zit in jaren waarin men zich gezond voelt [2]. Tegenover 10% dagelijkse rokers bij hoogopgeleiden staat 27% bij laagopgeleiden [3]. Een kwart van de laagopgeleiden is obees, tegenover slechts 6% bij...

Literatuur

 1. 1.
  Ziektelast naar risicofactor. https://www.volksgezondheidenzorg.info/bijdrage-risicofactoren-aan-ziektelast. Geraadpleegd op 12 oktober 2017.
 2. 2.
  Centraal Bureau voor de Statistiek. Gezonde levensverwachting; opleidingsniveau. 2017. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71885ned&D1=0-4&D2=a&D3=0,14&D4=a&D5=0&D6=l&VW=T. Geraadpleegd op: 12 okt 2017.Google Scholar
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
  Drewes Y, Blom J, Assendelft P, et al. Strategieën in preventieve zorg voor ouderen. Huisarts Wet. 2015;8:20–3.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Groenenberg I, Crone M, Dijk S van, et al. Het PreventieConsult en ‘moeilijk bereikbare’ patiënten. Huisarts Wet. 2016;59:338–42.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  NHG, LHV. Toekomstvisie huisartsenzorg. Modernisering naar menselijke maat Huisartsenzorg in 2022. Utrecht: NHG; 2012. http://www.tkv2022.nl/wp-content/uploads/2012/11/LHV001-37-ToekomstvisieTotaal-Binnenwerk_021112_WWW.pdf 8. Werkgroep Zorg 2025.Google Scholar
 8. 8.
  Werkgroep Zorg. Coach, cure & care 2025. Een gezamenlijke toekomstvisie van de nieuwe generatie zorgprofessionals op het zorglandschap in Nederland. 2013. https://www.wz2025.nl/wp-content/uploads/2013/10/Coach-Cure-Care-2025-3.pdf. Geraadpleegd op 8 oktober 2018.Google Scholar
 9. 9.
  Federatie Medisch Specialisten. Visiedocument Medisch Specialist 2025. Ambitie, vertrouwen, samenwerken. Utrecht: Federatie Medisch Specialisten; 2017.Google Scholar
 10. 10.
  Burgering E, Drewes Y. Preventie en gezondheidsbevordering. Een beroepsgroepoverstijgende aanpak. Utrecht: KNMG; 2015.Google Scholar
 11. 11.
  Anoniem. De nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl. Huisarts Wet 2015;9:486–9.Google Scholar
 12. 12.
  Centraal BeleidsOrgaan. Zorgmodule Zelfmanagement 1.0. Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten. Utrecht. 2014. http://www.kennispleinchronischezorg.nl/docs/KCZ/Zorgmodule_Zelfmanagement_1. 0.pdf. Geraadpleegd op: 12 okt 2017.Google Scholar
 13. 13.
 14. 14.
  Lakerveld J, Bot S, Nijpels G. De effectiviteit van leefstijlinterventies in de eerste lijn. Huisarts Wet. 2014;57:64–7.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Duijzer G, Haveman-Nies A, Jansen S, et al. SLIMMER diabetes voorkomen in de eerste lijn. Huisarts Wet. 2017;4:160–3.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Aveyard P, Lewis A, Tearne S, et al. Screening and brief intervention for obesity in primary care: a parallel, two-arm, randomised trial. Lancet. 2016;388:2492–500.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Wadden TA, Butryn ML, Hong PS, et al. Behavioral treatment of obesity in patients encountered in primary care settings. JAMA. 2014;312:1779.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Jakicic JM, Davis KK, Rogers RJ, et al. Effect of wearable technology combined with a lifestyle intervention on long-term weight loss. JAMA. 2016;316:1161–71.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Stead L, Koilpillai P, Fanshawe T, et al. Combined pharmacotherapy and behavioural interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2016;  https://doi.org/10.1002/14651858.CD008286.pub3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. Den Haag: Gezondheidsraad; 2017.Google Scholar
 21. 21.
  Witkamp R, Navis GBJ, Boer J, et al. Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten. Wageningen: ZonMW. 2017. https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Voeding_en_gezondheid/Kennissynthese_Voeding_als_behandeling_juni_2017.pdf. Geraadpleegd op: 12 okt 2017.Google Scholar
 22. 22.
  Nederland stopt met roken. http://www.nederlandstopt.nu. Geraadpleegd op 12 oktober 2017.
 23. 23.
  Leefstijl als medicijn. https://www.jeleefstijlalsmedicijn.nl/. Geraadpleegd op 8 oktober 2018.
 24. 24.
  Bakker B, Woerkom S. Runningtherapie. Beweeg voor je (overbelaste) brein. Rainbow: Amsterdam; 2017.Google Scholar
 25. 25.
  Drewes Y. Plicht om te wijzen op leefstijlverandering. Huisarts Wet. 2017;60:172–5.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  The Royal Australian College of General Practitioners. Guidelines for preventive activities in general practice. East Melbourne: RACGP; 2016.Google Scholar
 27. 27.
  Canadian Task Force on Preventive Health Care. Recommendations on behavioural interventions for the prevention and treatment of cigarette smoking among school aged children and youth. Can Med Assoc J. 2017;189:E310–E6.CrossRefGoogle Scholar
 28. 28.
  Zorginstituut. Preventie in de Zorgverzekeringswet. 2017. https://www.loketgezondleven.nl/preventie-zorgverzekeringswet. Geraadpleegd op: 12 okt 2017.Google Scholar
 29. 29.
  Royal College of Physicians and surgeons of Canada. CanMEDS. Health advocate. http://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/framework/canmeds-role-health-advocate-e. Geraadpleegd op 12 oktober 2017.

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Afdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumcNijmegenNederland

Personalised recommendations